Revolusjonerende ventilasjon -uten vedlikehold

PlasmaMade-filteret er ikke mindre enn en revolusjon innen kjøkkenventilasjon. Filteret består av flere velkjente teknologier som i dag brukes av VVS-bransjen. Det unike med PlasmaMade er måten teknologiene er satt sammen på og hvordan de samspiller.
Filteret kombinerer plasma og ionisering med et elektrostatisk nanofilter og er inspirert av naturens egne rensemekanismer. Den gir bedre inneklima og lavere energiutgifter – helt vedlikeholdsfritt og med enkel montering.

Frem til i dag har du hatt to valg når det gjelder luftrensing: Enten sende luften ut av boligen eller bruke kullfilter. Begge alternativene har sine ulemper:

  •  Et kullfilter er effektivt når det er nytt, men effekten avtar etterhvert som filteret tettes. For å opprettholde effektiviteten må derfor kullfilter skiftes/rengjøres jevnlig. Dette tar både tid og koster penger og ikke minst får man et dårlig inneklima om det ikke skiftes/rengjøres.
  • Ved å sende luften ut av boligen slipper du å bytte kullfilter. Men det betyr også at du mister fleksibilitet i forhold til plassering av kjøkkenet. Det kan koste mye å bygge eller flytte ventilasjonskanaler, og det tar verdifull plass i huset. I tillegg gir det økte fyringskostnader som følge av varmetap.